12 มกราคม 2562 กทม.ฟ้าหม่น ! ฝุ่นพิษ PM 2.5 พีคอีกระลอก

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/276926

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่าวันนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลับมาเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่ริมถนน สถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งหมด 19 พื้นที่ โดยริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลางมีค่าสูงสุด 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เขตดินแดง 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ริมถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม 72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นที่ทั่วไป มีค่าเกินมาตรฐาน อยู่ 13 พื้นที่ สาเหตุที่ค่าฝุ่นละอองในเขตกทม.และปริมณฑล กลับมาเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศปิด หากสังเกตว่าจะเห็นว่าเช้านี้แทบทุกพื้นที่ ลมนิ่งมาก และท้องฟ้ามันขมุกขมัว ผสมกับหมอก ทำให้ค่ามลพิษกลับมาสูงและอยู่ในระดับที่เริ่มมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ยังไม่ถึงสีแดงที่เข้าขั้นวิกฤติเหมือนกับช่วงแรกๆ ที่เคยเกินมาตรฐาน 2 เท่าในเดือนธ.ค.2561 โดยมีตัวเลย 100 ไมโครกรัมต่อลุกบาศก์เมตรบางจุด และเริ่มดีขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 ม.ค.นี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 สถานการณ์ดีจนอยู่ในค่ามาตรฐาน ทั้งนี้กทม.จะนำรถแรงดันสูงไปฉีดพ่นในพื้นที่ฝุ่นมีค่าสูง การแก้ปัญหาต่อเนื่อง ได้มีการนำเสนอในการประชุมที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.จักทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. รวมทั้งกทม.เพื่อขอให้ลดปัญหาการจราจรติดขัดริมถนน เพราะสาเหตุของมลพิษ ฝุ่นควันไอเสีย รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าทั่วกทม.จะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดหนาแน่น โดยขอให้ระบายรถในพื้นที่ริมถนน เพื่อลดการสะสมของมลพิษจากรถยนต์ ในอนาคตคาดว่าหลังระบบรถไฟฟ้าของไทยแล้วเสร็จภายในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ประกอบกับการหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เพื่อผลักดันให้รถเปลี่ยนมาใช้ไบโอดีเซล บี 20 ซึ่งจะลดค่ามลพิษได้ 20 % รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เรื่องรถไฮบริดและรถไฟฟ้า คาดว่าอีก 3-4 ปีจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ